Ako môžete pomôcť Pravopisne.sk

Pomôžte Pravopisne.sk, aby sa dostalo viac do povedomia žiakov základných a stredných škôl. Chceme naďalej 24/7 bezplatne pomáhať všetkým tým,ktorí sa chcú zlepšiť v pravopise, gramatike, literatúre a celkovo porozumieť slovenčine.

Využívajte Pravopisne.sk naplno

Neobmedzujte svoje precvičovanie len na klasické vyplňovacie pravopisné cvičenia. Precvičujte svoje znalosti aj pomocou zvukových diktátov, testov z literatúry, prípadne sekcie s vetnými rozbormi. Napadajú vám iné typy cvičení, ktoré by sme tu mohli mať? Chýba vám viac cvičení na konkrétnu tému? Napíšte nám cez kontakt (alebo v komentároch tohto článku) a radi naše sekcie rozšírime.

Našli ste nejaké nezrovnalosti, chyby či preklepy? Budeme veľmi radi, ak nás na to upozorníte. Radi by sme mali bezchybný web, ale vytvoreného obsahu máme stále viac a viac.

Chcete nám pomôcť?

Hovorte o nás

Hovorte svojim spolužiakom, priateľom a učiteľom o užitočnom nástroji, ktorý používate pre svoje vzdelávanie. Máte svoj blog? Ak o nás napíšete, budeme veľmi vďační – a to za každú zmienku, hoci aj krátku. My o vás zase napíšeme na našom Facebooku.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Chcete byť prví, kto bude vedieť o nových cvičeniach, diktátoch, záludných pravopisných javoch? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook, Twitter či Google+. Získate aktuálny prehľad o slovenčine v mierne odľahčenej forme – veľmi obľúbenými príspevkami sú pravopisné prehrešky v reklamách.

Pošlite nám svoje cvičenie / diktát / test

Máte cvičenie, diktát alebo test, ktorý by mali vidieť návštevníci Pravopisne.sk? Ak sa nám bude hodiť do konceptu, veľmi radi taký materiál využijeme a publikujeme. Napíšte nám cez Kontakt – ďakujeme za každú pomoc.