Čo môže ponúknuť Pravopisne.sk učiteľom slovenčiny?

Čo môže Pravopisne.sk ponúknuť samotným učiteľom? Ako im uľahčíme prácu? Pre nich sme pripravii dnešný článok, pretože nikde výrazne tieto výhody a funkčnosti na mieru neprezentujeme. Radšej sme sa venovali obsahovej časti pre žiakov a študentov a tieto doplnky sa vytvárali skôr samovoľne.

Čím Pravopisne.sk môže pomôcť slovenčinárom:

  • môžu si stiahnuť cvičenia/riešenia do *pdf,
  • ušetria čas pri zadávaní domácích úloh
  • môžu používať testy priamo vo výuke
  • ponúkame celú škálu cvičení a testov (pravopis, vetné rozbory, literárne testy).

Cvičenia na vytlačenie

Vezmime to postupne. Ak by si učiteľ chcel stiahnuť pravopisné cvičenia na vytlačenie (ako pre žiakov s prázdnymi políčkami na vyplnenie, tak pre seba riešenia), musí pri danom cvičení (napríklad pri súhrnnom diktáte s vianočnou tematikou) kliknúť na tlačítko Stiahnuť riešenie pre tlač a zaregistrovať sa u nás.

Potom bude mať bezplatný prístup k sťahovaniu všetkých zadaní a riešení u doplňovacích cvičení. Pôvodne sme tu túto podmienku nemali, ale žiaci si pri precvičovaní mohli rovno stiahnuť riešenie, čo nebolo ideálne.

Domáce úlohy

Ďalšou možnosťou, ako si uľahčiť prácu pri výuke, je možnosť zadávať cvičenia ako domácu úlohu. Mnohí učitelia pripravovali pre svojich žiakov špeciálne typy úloh, ktoré museli doma splniť. Teraz stačí zadať žiakom niektoré z cvičení na Pravopisne.sk a majú hneď o prácu menej.

Výukový materiál

Na mnohých školách sú už štandardne počítače používané pri výuke – prípadne sú dostupné na hodinách informatiky. Práve na týchto hodinách je náš vzdelávací systém veľmi využívaný (podľa našich interných štatistík). Učitelia využívajú náš obsah priamo na precvičenie daného učiva na hodine.

Viac typov cvičení

Papierové klasické pracovné zošity ponúkajú len málo typov cvičení – väčšinou v nich je len doplňovačka (do prázdnych políčok na začiatku, uprostred či na konci slov musí žiak doplniť požadované i/y či iné písmenká). V on-line prostredí projektu Pravopisne.sk sú dostupné tieto typy cvičení:

  • kvíz/test,
  • kvíz na čas,
  • pexeso na čas,
  • hľadanie chýb.