Vybrané slová

Znalosť vybraných slov je nutnosťou pre gramaticky správne písanie. Trénujte pomocou našich cvičení, diktátov a testov a rozlišovanie i/y bude stále jednoduchšie.

Obtiažnosť
Typ cvičenia

Vybrané slová po Z

Vybraných slov po Z je len zopár. V tomto prehľade si vysvetlíme ich význam a príklady použitia. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Nezabúdajte, že pre príbuzné slová platia rovnaké pravidlá ako pre základné vybrané slovo. Precvičovať môžete v našich cvičeniach, na ktoré nájdete odkaz na konci tohto článku.

Pokračujte

Vybrané slova po V 5 – PRAVOKVÍZ (15)

Máme pre vás pripravené ďalšie cvičenie zamerané na správne písanie i/y po V. Ak vám tieto vybrané slová stále spôsobujú problémy, bojujte s nimi práve tak, že si toto cvičenie spustíte i viackrát po sebe.

Pokračujte