Vybrané slová

Znalosť vybraných slov je nutnosťou pre gramaticky správne písanie. Trénujte pomocou našich cvičení, diktátov a testov a rozlišovanie i/y bude stále jednoduchšie.

Obtiažnosť
Typ cvičenia

Vybrané slova po V 5 – PRAVOKVÍZ (15)

Máme pre vás pripravené ďalšie cvičenie zamerané na správne písanie i/y po V. Ak vám tieto vybrané slová stále spôsobujú problémy, bojujte s nimi práve tak, že si toto cvičenie spustíte i viackrát po sebe.

Pokračujte