Vybrané slová

0% Splnených
90 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

Znalosť vybraných slov je nutnosťou pre gramaticky správne písanie. Trénujte pomocou našich cvičení, diktátov a testov a rozlišovanie i/y bude stále jednoduchšie.

Obtiažnosť