Vybrané slová po R

Vybrané slová po R si zvyčajne osvojíme už počas prvého stupňa základnej školy, ale môže sa stať, že na niektoré z nich „pozabudneme“. Preto je fajn si ich z času na čas zopakovať a precvičiť. Nato môžete využiť naše cvičenia.

Obtiažnosť
Typ cvičenia