Písanie i/y a í/ý v koncovkách prídavných mien

0% Splnených
7 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

Poriadne si precvičte správne písanie slovenských prídavných mien. Chyby v nich patria k tým najčastejším.

Obtiažnosť