Písanie i/y a í/ý v koncovkách prídavných mien

0% Splnených
7 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

Obtiažnosť