Pravidlá pravopisu

PRAVIDLÁ – Slová s -y, -ý po L

Písmenko L je špecifické v tom, že aj keď ide v prvom rade o tvrdú spoluhlásku, s mäkčeňom sa stáva mäkkou a to isté sa stane v prípade, keď za hláskou L nasleduje -e alebo -i. Keďže v modernej slovenčine už nie je nutné vyslovovať „Ľ“ tak výrazne mäkko, zvlášť v hovorovej reči sa rozdiely stierajú a potom dochádza k omylom v písomnej forme. Je preto dobré naučiť sa spamäti, v ktorých slovách po L nasleduje -y a -ý.

Pokračovať