Pravidlá pravopisu

V tejto sekcii nájdete prehľadne spísané pravopisné pravidlá, ktoré sa preberajú na základných školách. Po tom, čo ich zvládnete na 100%, môžete si ich prakticky trénovať v našich cvičeniach. Najproblematickejšie javy sú zhrnuté v sekcii častých chýb.

Obtiažnosť
Typ cvičenia

PRAVIDLÁ – Vybrané slová po V

V nižšie uvedenom prehľade sa venujeme vybraným slovám po V. Pod konkrétnym vybraným slovom uvádzame jeho význam a odvodené slová. Je dôležité si uvedomovať súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Nemusíte sa tak učiť veľké množstvo slov, stačí si osvojiť správne písanie „Y“ v základnom tvare slova.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Vybrané slová po S

V tomto prehľade si posvietime na vybrané slová po S. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Všímajte si súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Pre ne totiž v zásade platí rovnaké i/y ako v slove základnom.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Spodobovanie

V tomto prehľade si posvietime na spodobovanie spoluhlások. Je to jav, kedy vyslovujeme hlásku inak, než je napísaná. Rozlišujeme dva základné prípady spodobovania.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Vybrané slová po P

V tomto prehľade podrobnejšie venujeme vybraným slovám po P. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Je dôležité si uvedomovať súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Rozhodne vám to uľahčí gramaticky správne písanie a nemusíte sa učiť toľko rôznych vybraných slov.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Vybrané slová po M

V nasledujúcom prehľade si vysvetlíme vybrané slová po M a všetko okolo nich. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Je dôležité si uvedomovať súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Uľahčí vám to správne písanie.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Ako správne písať zátvorky

Nasledujúci článok vám ukáže, ako správne používať zátvorky. To sa môže hodiť predovšetkým v slohových prácach, ale aj v bežnej písomnej komunikácii. Najčastejšie sa používajú na oddelenie vetných či nevetných výrazov, ktoré sú do výpovedi voľne vložené.

Pokračujte