Pravidlá pravopisu

V tejto sekcii nájdete prehľadne spísané pravopisné pravidlá, ktoré sa preberajú na základných školách. Po tom, čo ich zvládnete na 100%, môžete si ich prakticky trénovať v našich cvičeniach. Najproblematickejšie javy sú zhrnuté v sekcii častých chýb.

Obtiažnosť
Typ cvičenia

PRAVIDLÁ – Spoluhlásky mäkké

Po týchto spoluhláskach píšeme v slovách domácich (pôvodne českých alebo zdomácnených) vždy i/í – preto im hovoríme mäkké spoluhlásky. Patria sem: Ž, Š, Č, C, J, DZ, DŽ, Ď, Ť, Ň, Ľ.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Spoluhlásky obojaké

Práve o týchto spoluhláskach je tento článok: môžeme po nich písať y/ý alebo i/í, ale musíme sa naučiť pravidlá písania, aby sme sa rozhodli pre správny variant. Patria sem: B, M, P, R, S, V, Z, F.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Slová s -y, -ý po L

Písmenko L je špecifické v tom, že aj keď ide v prvom rade o tvrdú spoluhlásku, s mäkčeňom sa stáva mäkkou a to isté sa stane v prípade, keď za hláskou L nasleduje -e alebo -i. Keďže v modernej slovenčine už nie je nutné vyslovovať „Ľ“ tak výrazne mäkko, zvlášť v hovorovej reči sa rozdiely stierajú a potom dochádza k omylom v písomnej forme. Je preto dobré naučiť sa spamäti, v ktorých slovách po L nasleduje -y a -ý.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Vybrané slová po V

V nižšie uvedenom prehľade sa venujeme vybraným slovám po V. Pod konkrétnym vybraným slovom uvádzame jeho význam a odvodené slová. Je dôležité si uvedomovať súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Nemusíte sa tak učiť veľké množstvo slov, stačí si osvojiť správne písanie „Y“ v základnom tvare slova.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Vybrané slová po S

V tomto prehľade si posvietime na vybrané slová po S. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Všímajte si súvislosť medzi základným vybraným slovom a jeho odvodeninami (príbuznými slovami). Pre ne totiž v zásade platí rovnaké i/y ako v slove základnom.

Pokračujte