Vybrané slová po S

0% Splnených
10 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

Vybrané slová po S si rozhodne zaslúžia Vašu pozornosť, pretože tak ako iné, aj tieto slová robia mnohým žiakom problémy. Vďaka našim cvičenam a diktátom už nemusíte viac k nim patriť! Zopakujte si jedno cvičenie aj viackrát a po S už pravopisnú chybu neurobíte.

Obtiažnosť