Teória literatúry

Obtiažnosť
Typ cvičenia

Lyrika vs. epika

V tomto článku si povieme, aký je rozdiel medzi lyrikou a epikou. Žiaci si túto problematiku dosť často pletú. Myslia si, že lyrika a poézia alebo epika a próza sú to isté, pritom však nejde o nič zložité.

Pokračujte

Obrazné pomenovania: Metafora

Slovo metafora pochádza z gréčtiny a znamená „prenesenie“. Ide o jazykovú a rétorickú literárnu konštrukciu, ktorá spočíva v prenesení významu na základe vonkajšej podobnosti.

Pokračujte