Teória literatúry

Obtiažnosť
Typ cvičenia

Rozbor umeleckých textov: Eufónia

Pozastavili ste sa niekedy pri čítaní básne nad tým, ako krásne báseň znie, a to ste si čítali hoci len potichu? Vedeli ste, že je to vďaka správnemu usporiadaniu samohlások? Tomuto javu hovoríme eufónia.

Pokračujte

Rozbor umeleckých textov: Zvukosled

Vedeli ste, že cielené usporiadanie hlások v básni môže zásadným spôsobom ovplyvniť čitateľovo vnímanie celej knihy? Iste vo väčšine prípadov v tom pozitívnom slova zmysle. Spisovateľovým zámerom tak pri písaní básní môže byť snaha čitateľa napríklad upokojiť príjemným poradím zvukov. Cieľom však môže byť aj vyvolať pomocou systematického zoskupenia hlások nehodiace sa zvuky pripomínajúce rozladenie alebo básnikov vnútorný nepokoj.

Pokračujte

Rozbor umeleckých textov: Onomatopoja (zvukomaľba)

Zdalo sa vám niekedy pri čítaní básní, či už ste si ju čítali nahlas, alebo len potichu, akoby sám text vydával zvuky? Nebojte sa, nezbláznili ste sa, aj také veci sa môžu diať. Tomuto jazykovému javu (básnickému prostriedku) hovoríme onomatopoja.

Pokračujte

Lyrika vs. epika

V tomto článku si povieme, aký je rozdiel medzi lyrikou a epikou. Žiaci si túto problematiku dosť často pletú. Myslia si, že lyrika a poézia alebo epika a próza sú to isté, pritom však nejde o nič zložité.

Pokračujte

Obrazné pomenovania: Metafora

Slovo metafora pochádza z gréčtiny a znamená „prenesenie“. Ide o jazykovú a rétorickú literárnu konštrukciu, ktorá spočíva v prenesení významu na základe vonkajšej podobnosti.

Pokračujte