Vybrané slová po Z

0% Splnených
7 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

Je ich len pár, ale aj tak v nich často robia žiaci chybu. Stačí trošku na nich popracovať a bude vám jasné, že slovo zívať sa píše s mäkkým i a pozývať s tvrdým y. Vyskúšajte naše cvičenia zamerané na vybrané slová po Z a pokrok sa dostaví.

Obtiažnosť