Vybrané slová po Z

Je ich len pár, ale aj tak v nich často robia žiaci chybu. Stačí trošku na nich popracovať a bude vám jasné, že slovo zívať sa píše s mäkkým i a pozývať s tvrdým y. Vyskúšajte naše cvičenia zamerané na vybrané slová po Z a pokrok sa dostaví.

Obtiažnosť
Typ cvičenia

Vybrané slová po Z

Vybraných slov po Z je len zopár. V tomto prehľade si vysvetlíme ich význam a príklady použitia. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Nezabúdajte, že pre príbuzné slová platia rovnaké pravidlá ako pre základné vybrané slovo. Precvičovať môžete v našich cvičeniach, na ktoré nájdete odkaz na konci tohto článku.

Pokračujte