Vybrané slová po Z

Je ich len pár, ale aj tak v nich často robia žiaci chybu. Stačí trošku na nich popracovať a bude vám jasné, že slovo zívať sa píše s mäkkým i a pozývať s tvrdým y. Vyskúšajte naše cvičenia zamerané na vybrané slová po Z a pokrok sa dostaví.

Obtiažnosť
Typ cvičenia