O Pravopisne.sk

Projekty Pravopisne.cz sú nápadom dvoch bývalých študentov Katedry českého jazyka a literatúry, ktorá spadá pod Pedagogickú fakultu Univerzity Hradec Králové. Hlavným zámerom je povzbudiť a motivovať študentov k správnemu používaniu materinského jazyka.

  • Projekt Pravopisně.cz oficiálne funguje od 1. septembra 2011.
  • Projekt Pravopisne.sk oficiálne funguje od 1. septembra 2017.

Pravopisne.sk si kladie za cieľ pokryť celé pravidlá slovenského pravopisu v metodických cvičeniach a diktátoch. Všetky naše testy sú prístupné on-line a zdarma.

Pravopisne.sk prepája modernú výuku a nové internetové technólogie a vytvára tak komplexný vzdelávací portál.

Pravopisne.sk sa usiluje o komplexnú databázu pravopisných cvičení pre všetky ročníky základných a stredných škôl, ale aj pre všetkých ostatných, ktorým nie je slovenský jazyk ľahostajný. Okrem pravopisných cvičení sa na Pravopisně.cz objavujú aj literárne a literárne-teoretické testy, ktoré žiakom napomáhajú v práci s textom a faktografickými údajmi.

Výhodou je on-line prostredie a okamžité vyhodnotenie diktátu. V priebehu vyplňovania môžete jednoducho preskakovať jednotlivé úlohy a nemusíte hľadať správne riešenia.

Pravopisne.ck má unikátnu funkciu – jednoduchou cestou sa dajú jednotlivé cvičenia exportovať do .pdf súboru, ktorý sa následne vytlačí. Túto službu oceňujú predovšetkým učitelia. Pod každým cvičením (ktoré to umožňuje), je možnosť Stiahnuť cvičenie pre tlač.