Pravidlá vetných rozborov

PRAVIDLÁ – Prístavok

Špeciálnou kategóriou v rámci prívlastku je prístavok. Ide v podstate o prívlastok ďalej rozvíjaný podstatným menom (nie prídavným). Často ide o spresnenie významu, zhrnutie, vysvetlenie alebo ďalšie doplnkové informácie.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Pádové otázky

Učivo nižších ročníkov základnej školy – pádové otázky. Napriek tomu stále robia problémy mnohým ľuďom a vidieť to na ich textoch. Pripomeňte si ich v našom stručnom prehľade.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Prívlastok

Prívlastok je ďalší z rozvíjacích vetných členov, s ktorými sa v škole (ale aj v živote) stretnete. V tomto článku sa pokúsime zhrnúť základné informácie o prívlastku.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Predmet

Predmet je ďalší z vetných členov, ktoré treba poznať. Ide o rozvíjajúci vetný člen (rozvíja jeden zo základných vetných členov, teda podmet alebo prísudok).

Pokračujte

PRAVIDLÁ – PODMET

Vetné členy sú nevyhnutnou súčasťou školskej praxe aj bežného používania jazyka. Aj napriek tomu, že sa vám náuka o skladbe vety a vetných členoch môže zdať zbytočná, je pomerne nutné ju ovládať. Ak si neosvojíme tieto základné znalosti, budeme chybovať napríklad v písaní čiarok vo vete jednoduchej aj v súvetí.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Citoslovcia

Citoslovcia (po latinsky interjekcie) sú v poradí posledným, desiatym slovným druhom. Citoslovcia sú slová pomerne zábavné a nenájde sa v nich nič zákerné, čo by nás mohlo zaskočiť. Veľmi často ide o jednoslabičné slová.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Predložky

Predložky (latinsky prepozície) sú neohybný slovný druh a vyjadrujú podobne ako príslovky vzťah či okolnosti (miesto, čas, spôsob a ďalšie), ale svoj význam ukazujú až v spojení s podstatnými menami (na bicykli), zámenami ( s ňou), číslovkami (v troch) a menej často s prídavnými menami.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Číslovky

Číslovky (latinsky numeráliá) sú v poradí štvrtým slovným druhom. Čo označujú a aké sú ich druhy? A ako ich správne skloňovať, čítať a písať? Poďme nato.

Pokračujte