Pravidlá vetných rozborov

PRAVIDLÁ – Spodobovanie

V tomto prehľade si posvietime na spodobovanie spoluhlások. Je to jav, kedy vyslovujeme hlásku inak, než je napísaná. Rozlišujeme dva základné prípady spodobovania.

Pokračujte