PRAVIDLÁ – Vedľajšia veta prípustková

Kto nedokáže určiť vedľajšie vety, akoby ani nebol. V záujme zachovania čo najväčšieho počtu obyvateľov si preto v nasledujúcom článku charakterizujeme jeden z druhov vedľajších viet, tentokrát vedľajšiu vetu príslovkovú prípustkovú.

Vedľajšia veta príslovková prípustková vyjadruje príslovkové určenie prípustky hlavnej vety. Pripúšťa teda, že dej hlavnej vety neprebieha úplne čisto a bez problémov – deje sa niečo, čo je so situáciou v hlavnej vete v rozpore.

Napriek tomu, že už dva mesiace chodím behať,VVpribrala som.VH – Behaním sa má obvykle chudnúť, ale tu to tak nie je.

Peter sa ožení s Karolínou,VH aj keď ju nemá rád.VV – Peter sa bude ženiť, očakáva sa teda, že má svoju drahú polovičku rád. Nejako sa však stalo, že nemá.

Hoci je mi z kôpru na vracanie,VV uvarila som ti kôprovú omáčku.VH – Niekto, komu sa hnusí kôpor, by nemal mať dôvod variť kôprovú omáčku.

Ako vedľajšiu vetu prípustkovú spoznáme?

Vedľajšiu vetu prípustkovú využívame vtedy, keď sa niečomu čudujeme (napríklad tomu nechudnutiu), pripustíme nejaký neočakávaný fakt (napríklad to, že nemáme radi svoju partnerku) alebo keď chceme vyjadriť, čo všetko sme museli obetovať, aby sme vykonali tú hlavnú činnosť (napríklad prekonať odpor a uvariť neobľúbené jedlo).

Pýtame sa nasledovne: Aj napriek čomu? Aj v akom prípade? Vetu vedľajšiu k tej hlavnej pripájame spojkami hoci, aj keď, napriek tomu, že. V jednoduchej vete sa prípustka vyjadruje spojením podstatného mena a predložky – najčastejšie môžeme naraziť na napriek.

Príklady vedľajších viet prípustkových:

  • Napriek diéte si Miroslava dala tri chlebíčky. → Hoci Miroslava držala diétu,VV dala si tri chlebíčky.VH – Napriek čomu si Miroslava dala tri?
  • Napriek silnej nádche si musím ísť zajtra do školy napísať tri testy. → Aj keď mám silnú nádchu,VV musím si ísť zajtra do školy napísať tri testy.VH – Aj napriek čomu si musím ísť do školy napísať testy?
  • Napriek nechuti sa pôjdem von prejsť. → Pôjdem sa von prejsť,VH hoci sa mi vôbec nechce.VV – Napriek čomu sa pôjdem von prejsť?
  • Musím ti dať kúsok svojho narodeninovej torty, aj keď ťa nemám ani trochu rád.VV – Napriek čomu ti musím dať kúsok torty?
  • Zajtra si zájdeš k doktorovi,VH aj keby som ťa tam mal dovliecť násilím.VV – Aj v akom prípade si zájdeš k doktorovi?
  • Kamil chodí dvakrát ročne k zubárovi,VH hoci nerád ukazuje zuby.VV – Napriek čomu chodí Kamil k zubárovi?
Rate this post
Send this to a friend