Ostatné pravidlá

PRAVIDLÁ – Slohové práce

V tejto rubrike sa venujeme len téme prípravy slohových prác z pohľadu štylistiky. Najprv vás naučíme, čo slohy vôbec sú, na čo sú užitočné a potom vám predstavíme do hĺbky (aj s príkladmi) rôzne slohové útvary. Vďaka tomuto praktickému sprievodcovi už v škole nebudete mať nikdy problémy s písaním slohov.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Publicistický štýl

Policajt by mal mať zbraň a uniformu, doktor biely plášť, hasič veľa vody a správny novinár by mal všade pobehovať s diktafónom… ale predovšetkým poznať a ovládať publicistický štýl. Diktafón je vám totiž nanič, ak nie ste schopní dať dohromady slušný text. Prekvapivo to totiž nie je o tom, že len napíšete, čo ste videli, prípadne počuli. Aj publicistické texty musia mať určitú formu a riadiť sa pravidlami.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Odborný štýl

Keď sa povie odborný štýl, obvykle si predstavíme štýl pre odborníkov, inými slovami štýl, ktorému obyčajní (nie až takí vzdelaní) ľudia skrátka nebudú rozumieť. Stáva sa, že niekomu ponúkneme odborný článok, ktorý dotyčný okamžite kategoricky odmietne s tým, že predsa nemôže čítať niečo také, keď nie je dostatočne vyštudovaný.

Pokračujte