Ostatné pravidlá

PRAVIDLÁ – Ich-forma a er-forma

Už sa vám niekedy stalo, že ste mali v hlave vymyslený príbeh, dokonca ste si spísali osnovu, vymysleli zápletku a charakteristiku postáv a následne ste sa pustili do diela, lenže odrazu ste nevedeli, či máte príbeh napísať v ich-forme alebo radšej v er-forme?

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Vykanie

Ako určite viete, v slovenčine vykáme tak, že zo slovesa utvoríme 2. osobu množného čísla, hoci oslovujeme len jednu osobu. Vyjadrujeme tak úctu k človeku, ktorý je starší, vyššie postavený, alebo sme si jednoducho ešte nepotykali.

Pokračujte

Delenie slov na konci riadku v slovenskom jazyku – PRAVIDLÁ

Určite poznáte ten pocit, keď píšete, píšete, až sa dostanete na samotný koniec riadku, ak nie dokonca na rub samotného zošita, ktorý vám nedovolí dané slovo dopísať do konca. Často sa tak stane, že určité slovo na konci riadku rozdelíte chybne a pokračujete v písaní na ďalšom riadku.

Pokračujte

Rímske číslice v slovenčine – PRAVIDLÁ

Neviete si rady, za akých podmienok používať rímske číslice a ako ich písať? Pravopisne vám to uľahčí. V tomto článku sa totiž dozviete, ako sa číslice píšu, či ich použitie podlieha nejakým pravidlám a ukážeme si aj konkrétne príklady vo vetách. Nakoniec uvidíte, že je to hračka.

Pokračujte

Slohový útvar – Výklad

Trochu nadľahčene sa dá u väčšiny slohových útvarov povedať, že je dôležitejšia forma než obsah – nikoho napríklad tak úplne nezaujíma, čo ste písali vo formálnom liste, keď ste tam zabudli napísať adresu. A to zvlášť v prípade, že ide o maturitnú prácu. Presne takým slohovým útvarom nie je výklad.

Pokračujte

Literárny útvar – Rozprávanie

Rozprávanie patrí (nielen) pri maturity medzi často vyberané útvary, a to predovšetkým preto, že sa na prvý pohľad tvári ako najjednoduchšie. Nemá predsa až takú komplikovanú štruktúru, žiadne zložité náležitosti.

Pokračujte

Slohový útvar – Motivačný list

Sú slohy, ktoré napíšete v škole, pri maturite… a to bude možno naposledy. Potom už vám nebudú nanič. Stane sa z vás atómový fyzik, ktorý rozhodne nebude musieť dokazovať svetu, že vie napísať skvelé rozprávanie.

Pokračujte

Slohový útvar – charakteristika

Popri odborných slohoch, pri písaní ktorých musíte mať nejaké širšie odborné znalosti (pretože výklad o kostre človeka nenapíšete bez znalostí o kostre človeka), ale sú slohy, kde vám môže (občas však nemusí) stačiť dopodrobna poznať mamku, najlepšieho kamaráta či inú pre vás podstatnú osobu.

Pokračujte

Slohový útvar – Úvaha

Medzi veľmi často vyberané slohové útvary patrí úvaha. Neznie totiž vôbec zložito. Schopnosť vyrozprávať príbeh nemá každý, žiadosť či výklad vyžadujú odbornejšie znalosti štýlu aj témy… Ale uvažovať? To dokáže každý!

Pokračujte