Rímske čísla v slovenčine – PRAVIDLÁ

Neviete si rady, za akých podmienok používať rímske čísla a ako ich písať? Pravopisne vám to uľahčí. V tomto článku sa totiž dozviete, ako sa jednotlivé číslice a čísla píšu, či ich použitie podlieha nejakým pravidlám a ukážeme si aj konkrétne príklady vo vetách. Nakoniec uvidíte, že je to hračka.

Ako písať správne rímske číslice?

Jediná správna pravopisná forma je napísaná veľkými písmenami. A hneď si ukážeme, ako sa arabské čísla prepisujú do rímskych. Od jednotky do desiatky majú svoje špecifické označenia, potom už sa kombinujú podľa nasledujúcej ukážky.

Arabské číslo – rímské číslo

 • 1- I
 • 2 – II
 • 3 – III
 • 4 – IV
 • 5 – V
 • 6 – VI
 • 7 – VII
 • 8 – VIII
 • 9 – IX
 • 10 – X
 • 50 – L
 • 100 – C
 • 500 – D
 • 1000 – M

Číslice píšeme od najvyššej hodnoty k tej najnižšej. Tu je ukázaný princíp:

 • MCL = 1150
 • CI = 101
 • MMXIX = 2019
 • CDLXXIX = 479

Menšia číslica pred tou väčšou znamená vždy odpočet:

 • IX = 9
 • IV = 4

Existujú pre zápis rímskych čísel nejaké pravidlá?

 • Rímske čísla sa väčšinou kombinujú v trojici po rovnakých čísliciach, napr. 3 = III.
 • Pred vyššou číslicou či číslom sa odčítava len jedna rímska číslica, napr. 9 = IX.
 • Keď odčítame rímske číslice, používame vždy len tieto: I, X, C.
 • Pokiaľ odčítavame, vždy ten znak, ktorý je bližšie vyššiemu radu, napr. IV, IX, CD.
 • Potom je tu chyták: číslica 1 = I, sa pri odčítavaní väčšinou používa pred číslom V a X. Takže rok 1999 sa píše MCMXCIX, nie MIM.
 • Ak je rímske číslo radová, píše sa za ňou bodka rovnako, ako sa píše u arabských čísel.

Takže v praxi to vyzerá takto: II. poschodie, I. odbočka.

Teraz si ukážeme pár príkladov rímskych čísel vo vete:

Toto je už tvoj II. pokus! Radšej sa začni snažiť.
Viete, v akom roku sa Katarína narodila? Bolo to predsa v roku MCMXCIX. To bude raz stáť na fasáde jej domu.
Karol chodí do IV. B, rozhodne nie do IX. A.

Zaujímavosť na záver

Viete, ako vyzerá medzi rímskymi číslicami nula? Nijako. Symbol nuly sa medzi týmito číslicami nenachádza, čo je pre počítanie a matematiku dosť nepraktické. Preto sa už v 11. storočí začali používať arabské číslice.

3.3/5 - (7 hlasů)
Send this to a friend