Pravopisné cvičenia

Precvičte si svoje znalosti pravopisu v našich najnovších pravopisných cvičeniach. Nájdite pravopisné javy, ktoré vám robia najväčšie problémy, a vyberte si, či chcete precvičovať formou cvičení, testov, audio diktátov či iných metód. Ak nezvládate naše pravopisné cvičenia, odporúčame vám preštudovať si naše spracované pravopisné pravidlá.

Obtiažnosť

Vybrané slová po Z

Vybraných slov po Z je len zopár. V tomto prehľade si vysvetlíme ich význam a príklady použitia. Vždy uvádzame konkrétne vybrané slovo, pod ním jeho význam a slová príbuzné. Nezabúdajte, že pre príbuzné slová platia rovnaké pravidlá ako pre základné vybrané slovo. Precvičovať môžete v našich cvičeniach, na ktoré nájdete odkaz na konci tohto článku.

Pokračujte

Písanie veľkých písmen 4 (15) – PRAVOKVÍZ

Ak si stále nie ste istí v správnom písaní veľkých písmen na začiatku slov, vyskúšajte aj toto cvičenie. Problematike sa súhrnne venujeme a vysvetľujeme ju v časti Pravidlá písania veľkých a malých písmen. Môžete sa k nim vrátiť a potom si vyskúšať tento pravokvíz znovu.

Pokračujte