Pravopisné cvičenia

Precvičte si svoje znalosti pravopisu v našich najnovších pravopisných cvičeniach. Nájdite pravopisné javy, ktoré vám robia najväčšie problémy, a vyberte si, či chcete precvičovať formou cvičení, testov, audio diktátov či iných metód. Ak nezvládate naše pravopisné cvičenia, odporúčame vám preštudovať si naše spracované pravopisné pravidlá.

Obtiažnosť

Písanie veľkých písmen 4 (15) – PRAVOKVÍZ

Ak si stále nie ste istí v správnom písaní veľkých písmen na začiatku slov, vyskúšajte aj toto cvičenie. Problematike sa súhrnne venujeme a vysvetľujeme ju v časti Pravidlá písania veľkých a malých písmen. Môžete sa k nim vrátiť a potom si vyskúšať tento pravokvíz znovu.

Pokračujte