Písanie i/y a í/ý v koncovkách podstatných mien

0% Splnených
8 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

Koncovky podstatných mien robia problémy predovšetkým v množnom čísle, ale aj pri ohýbaní v rôznych pádoch. Tu si ich môžete precvičiť.

Obtiažnosť