Písanie i/y a í/ý v koncovkách podstatných mien

0% Splnených
8 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

Obtiažnosť