Vybrané slová po V

0% Splnených
12 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

V čele s predponou vy- zaraďujeme vybrané slová po V k tým najproblematickejším. Preto vám odporúčame precvičovať si tieto slovíčka opakovane, až kým nenadobudnete potrebnú istotu v gramaticky správnom písaní.

Obtiažnosť