Vybrané slová po V

V čele s predponou vy- zaraďujeme vybrané slová po V k tým najproblematickejším. Preto vám odporúčame precvičovať si tieto slovíčka opakovane, až kým nenadobudnete potrebnú istotu v gramaticky správnom písaní.

Obtiažnosť
Typ cvičenia

Vybrané slova po V 5 – PRAVOKVÍZ (15)

Máme pre vás pripravené ďalšie cvičenie zamerané na správne písanie i/y po V. Ak vám tieto vybrané slová stále spôsobujú problémy, bojujte s nimi práve tak, že si toto cvičenie spustíte i viackrát po sebe.

Pokračujte