Vybrané slová - súhrnné cvičenia

0% Splnených
13 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

V prípade, že chcete komplexne precvičiť pravopisne správne písanie i/y po obojakých spoluhláskach, ste na správnej adrese. Tu nájdete cvičenia, ktoré zahŕňajú všetky vybrané slovíčka. Ak spozorujete, že vám niektoré z nich stále robia problémy, znovu sa vráťte k cvičeniam zameraným na konkrétnu skupinu vybraných slov.

Obtiažnosť