Vybrané slová po P

0% Splnených
10 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

Pichať, pyšný, píla – to sú len niektoré z problematických slov, v kterých písanie i/y po P spôsobuje problémy. Zatočte s nimi pomocou našich testov a cvičení! Ak vám opakovane niektoré javy robia potiaže, vráťte sa k základnému prehľadu týchto slovíčok.

Obtiažnosť