Vybrané slová po M

Niekomu spôsobujú vybrané slová problémy v priebehu celej školskej dochádzky a niekomu i dlh po jej zdarnom ukončení. Aby ste tomu predišli, zopakujte si vybrané slová po M a vyskúšajte cvičenia či diktáty, ktoré sme pre vás pripravili.

Obtiažnosť
Typ cvičenia

Vybrané slova po M 2 – PRAVOKVÍZ (10)

Potrebujete pomoc s vybranými slovami po M? Vyskúšajte si ďalší pravokvíz zameraný práve na ne. Len pravidelným precvičovaním sa môžete stále zlepšovať. Smelo do toho – uvidíte, že zachvíľu vám to pôjde ako po masle.

Pokračujte