Vybrané slová po M

0% Splnených
8 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

Niekomu spôsobujú vybrané slová problémy v priebehu celej školskej dochádzky a niekomu i dlh po jej zdarnom ukončení. Aby ste tomu predišli, zopakujte si vybrané slová po M a vyskúšajte cvičenia či diktáty, ktoré sme pre vás pripravili.

Obtiažnosť