Slohové práce

Slohový útvar – Výklad

Trochu nadľahčene sa dá u väčšiny slohových útvarov povedať, že je dôležitejšia forma než obsah – nikoho napríklad tak úplne nezaujíma, čo ste písali vo formálnom liste, keď ste tam zabudli napísať adresu. A to zvlášť v prípade, že ide o maturitnú prácu. Presne takým slohovým útvarom nie je výklad.

Pokračujte

Literárny útvar – Rozprávanie

Rozprávanie patrí (nielen) pri maturity medzi často vyberané útvary, a to predovšetkým preto, že sa na prvý pohľad tvári ako najjednoduchšie. Nemá predsa až takú komplikovanú štruktúru, žiadne zložité náležitosti.

Pokračujte

Slohový útvar – Motivačný list

Sú slohy, ktoré napíšete v škole, pri maturite… a to bude možno naposledy. Potom už vám nebudú nanič. Stane sa z vás atómový fyzik, ktorý rozhodne nebude musieť dokazovať svetu, že vie napísať skvelé rozprávanie.

Pokračujte

Slohový útvar – charakteristika

Popri odborných slohoch, pri písaní ktorých musíte mať nejaké širšie odborné znalosti (pretože výklad o kostre človeka nenapíšete bez znalostí o kostre človeka), ale sú slohy, kde vám môže (občas však nemusí) stačiť dopodrobna poznať mamku, najlepšieho kamaráta či inú pre vás podstatnú osobu.

Pokračujte

Slohový útvar – Úvaha

Medzi veľmi často vyberané slohové útvary patrí úvaha. Neznie totiž vôbec zložito. Schopnosť vyrozprávať príbeh nemá každý, žiadosť či výklad vyžadujú odbornejšie znalosti štýlu aj témy… Ale uvažovať? To dokáže každý!

Pokračujte

Slohový útvar – Opis

Ako názov napovedá, hlavnou úlohou opisu je niečo opísať. Nie je na tom nič zložité, žiadne zákernosti. Aj keď predsa len… Nie je teda opis vlastne charakteristika s menej sofistikovaným názvom?

Pokračujte

Slohový útvar – Administratívne texty (oficiálny list, žiadosť)

Administratívne testy spoločne s motivačným listom patria do tej skupiny slohových útvarov, ktoré využijeme nielen v škole, ale aj v skutočnom živote, predovšetkým v komunikácii s úradmi a ďalšími oficiálnymi orgánmi. Je preto dobré sa ich naučiť obzvlášť dobre, keďže v budúcnosti to môže ušetriť množstvo potrebného času (pretože kto má v dospelosti čas sa učiť, ako sa niečo píše?) a nepríjemností (za hlupáka kvôli neschopnosti napísať oficiálny text asi nikto byť nechceme).

Pokračujte

Slohový útvar – Žiadosť

V dnešnej dobe už u väčšiny žiadostí existujú vzory, ktoré si môžeme stiahnuť, vytlačiť či inak získať a stačí do nich vyplniť požadované údaje. Nie je to však pravidlom, je preto dobré vedieť žiadosť napísať aj bez vzoru, keby náhodou nebol k dispozícii.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Administratívny štýl

Tak, ako máme rôzne štýly obliekania, tak máme aj v slovenčine pre písanie textov rôzne funkčné štýly – rovnako, ako nemôžeme ísť na maturitu v pyžame, nemôžeme ani napísať úradný list plný rýmov a nárečových výrazov. Práve na štýl prináležiaci úradnému listu, teda štýl administratívny, sa v tomto článku zameriame.

Pokračujte

Slohový útvar – Publicistické texty (správa, reportáž, fejtón)

Pomerne významné zastúpenie v slohových útvaroch majú útvary publicistické, teda novinárske. V praktickom živote sa dnes už častejšie stretneme skôr s hovorenými prejavmi, čo však neznamená, že tie písané vymizli. Naopak. Stále sa s nimi stretneme v novinách, časopisoch či na internete. Alebo v škole, keď ich musíme napísať. V tomto článku si povieme niečo o troch publicistických útvaroch – o správe, reportáži a fejtóne.

Pokračujte