Slohové práce

Slohový útvar – Publicistické texty (správa, reportáž, fejtón)

Pomerne významné zastúpenie v slohových útvaroch majú útvary publicistické, teda novinárske. V praktickom živote sa dnes už častejšie stretneme skôr s hovorenými prejavmi, čo však neznamená, že tie písané vymizli. Naopak. Stále sa s nimi stretneme v novinách, časopisoch či na internete. Alebo v škole, keď ich musíme napísať. V tomto článku si povieme niečo o troch publicistických útvaroch – o správe, reportáži a fejtóne.

Pokračovať

PRAVIDLÁ – Publicistický štýl

Policajt by mal mať zbraň a uniformu, doktor biely plášť, hasič veľa vody a správny novinár by mal všade pobehovať s diktafónom... ale predovšetkým poznať a ovládať publicistický štýl. Diktafón je vám totiž nanič, ak nie ste schopní dať dohromady slušný text. Prekvapivo to totiž nie je o tom, že len napíšete, čo ste videli, prípadne počuli. Aj publicistické texty musia mať určitú formu a riadiť sa pravidlami.

Pokračovať