PRAVIDLÁ – Odborný štýl

Keď sa povie odborný štýl, obvykle si predstavíme štýl pre odborníkov, inými slovami štýl, ktorému obyčajní (nie až takí vzdelaní) ľudia skrátka nebudú rozumieť. Stáva sa, že niekomu ponúkneme odborný článok, ktorý dotyčný okamžite kategoricky odmietne s tým, že predsa nemôže čítať niečo také, keď nie je dostatočne vyštudovaný.

To slovo odborný nás často desí, nech už sme vzdelaní akokoľvek. Pritom odborný štýl neobsahuje len texty, ktorým rozumieme menej než textom v cudzom jazyku, niektoré také texty môžeme naopak čítať aj čisto pre zábavu. Neveríte? Ukážeme si…

Na čo odborný štýl slúži?

Funkcia odborného štýlu je skutočne odborne-informatívna. Má teda za úlohu čitateľovi niečo povedať, o niečom ho informovať, poučiť. Jeho hlavnou úlohou je teda odovzdanie informácií, nie však úplne všetkých typov informácií. Keď si prečítate v bulváre článok o tom, že opitá celebrita zrazila po ceste domov päť chodcov a dva medvede, odborný štýl to rozhodne nie je, hoci nemôžeme o takom článku povedať, že by žiadne informácie nepodával – naopak nám ich podáva množstvo.

Odborný štýl podáva informácie odbornejšieho charakteru, pokiaľ možno správne a fakticky presné – je preto zvykom, že takéto texty bývajú doplnené o zdroje informácií, aby bola ich správnosť patrične doložená. Odborným textom by teda bol napríklad článok o tom, že sa na našom území vyskytol medveď, ktorý sa tu už stovky rokov neobjavil – pri čítaní sa navyše dozvieme všetky informácie o tom, ako vyzeral, koľko meral, koľko takých druhov sa vyskytuje na svete apod.

Ako by mal odborný štýl vyzerať?

Základnými znakmi takého štýlu sú vecná správnosť a objektivita (prípadne zdesenie nad medveďom by sme teda v čisto odbornom článku rozhodne nájsť nemali, úplnosť, presnosť, prehľadnosť a predovšetkým fakty). Typ odborných textov spravidla vyhľadávame a čítame, aby sme sa dozvedeli niečo konkrétne. Odbornú knihu väčšinou neotvárame zo zvedavosti ako noviny alebo časopisy. Neúčelne teda na nejaký ten odborný text narazíme len zriedka, keď napríklad len tak blúdime na internete alebo si krátime čas v knižnici – omnoho častejšie sa ale stáva, že vidíme nejaký dokument v televízii.

Jazyk odborného štýlu

Na zameranie štýlu poukazuje aj použitý jazyk, ktorý by mal vypovedať o tom, že si autor text pripravil a premýšľal o ňom. Dajú sa teda očakávať zložitejšie vety bez parazitných a výplňových slov. Správne je aj použitie terminológie (prípadne vysvetlenie pojmov), ktoré by nemusel poznať úplne každý. Výnimkou nie sú ani citácie. Slovná zásoba by mala byť nezafarbená, aby si text zachoval určitú serióznosť.

Ktoré útvary do odborného štýlu patria?

Odborný štýl okrem iného rozdeľujeme podľa stupňa odbornosti na vedecký a popularizačný. Vedecký je určený skôr odborníkom, podáva hlbšie vedecké poznatky. Do takého textu patrí väčšia koncentrácia cudzích slov a citácií, pričom vysvetlenia nemusia byť také podrboné – tieto texty obyčajne bývajú zamerané na určitú skupinu ľudí, od ktorj sa očakáva istá znalosť príslušných termínov. Na druhej strane, popularizačnú formu môžeme čítať pre zábavu – vedecké poznanie by malo byť podané zrozumiteľnejšie, dalo by sa povedať, že niekedy aj takmer beletristicky. Termínov sa tu nepoužíva také množstvo, a keď už, sú vysvetlené tak, aby ich pochopil aj laik. Zjednodušene povedané, vedecký odborný štýl budeme hľadať v odborných publikáciách, kým popularizačný sa môže objaviť pokojne v časopisoch pre širokú verejnosť či na internete.

Medzi útvary odborného štýlu patria:

  • výklad,
  • odborný opis,
  • úvaha,
  • esej.
Rate this post
Send this to a friend