Písanie i/y a í/ý v koncovkách

0% Splnených
15 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?

Chcete sa zlepšiť v písaní i/y/í/ý v slovenských slovách? Precvičte si ich v testoch a diktátoch tejto sekcii.

Obtiažnosť