Písanie i/y a í/ý v koncovkách

0% Splnených
15 cvičení v kategórii
len pre prihlásených?
Obtiažnosť