Písanie veľkých písmen

Naučíme vás rozlišovať, v ktorých slovách patrí na začiatok veľké písmenko a v ktorých naopak nie. Pripravili sme pre vás cvičenia i diktáty na precvičenie tohoto často problematického pravopisného javu.

Obtiažnosť

Písanie veľkých písmen 4 (15) – PRAVOKVÍZ

Ak si stále nie ste istí v správnom písaní veľkých písmen na začiatku slov, vyskúšajte aj toto cvičenie. Problematike sa súhrnne venujeme a vysvetľujeme ju v časti Pravidlá písania veľkých a malých písmen. Môžete sa k nim vrátiť a potom si vyskúšať tento pravokvíz znovu.

Pokračujte