Slohový útvar – Fejtón

Fejtón, hoci sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať, patrí medzi najťažšie slohové útvary. Nie preto, že by mal zložitú štruktúru. Nie kvôli odbornej náročnosti. Kameňom úrazu je to, že tento útvar musí byť humorný, čo sa nemusí zdať ako prekážka. Skúste sa ale postaviť pred päťdesiat rôznych ľudí a rozprávať vtip, ktorý každého z nich rozosmeje. Ľudia sú rôzni. Niekto chápe iróniu, niekto nie.

Je prakticky nemožné zavďačiť sa každému. A práve preto je také ťažké napísať dobrý fejtón. Keď text ukážete päťdesiatim ľuďom, nebude sa páčiť každému z nich – ani Nerudove fejtóny, aj keď sú úplne vzorové, určite neuctieva úplne každý. Musíte sa ale aspoň snažiť o to, aby sa páčil čo najväčšiemu poštu ľudí.

Keď už vieme, aké ťažké je fejtónom sa niekomu zavďačiť, hodilo by sa povedať, čo to vlastne je. Ide o útvar na pomedzí publicistického a umeleckého štýlu. Má za úlohu ironicky a humorne predložiť nejakú aktuálnu (nie však tú hlavnú) tému, skritizovať ju, vyvolať u čitateľov nejakú reakciu a v ideálnom prípade problém napraviť.

Kapitoly

Štruktúra

Ako už bolo povedané, po stránke štruktúry nie je fejtón nijako zložitý. Musí obsahovať titulok (opäť najlepšie kreatívny, zaujímavý, nevšedný, ideálne dvojzmyselný), text samotný a záver – ten môže byť uzavretý, otvorený, hlboký, prakticky akýkoľvek.

Text má byť predovšetkým pútavý, vyhnite sa preto zbytočne dlhým odstavcom, ktoré čitateľov odradia už na prvý pohľad.

Jazyk

Predovšetkým vďaka umeleckej stránke veci sme zase u jedného z tých textov, kde sa s jazykom môžete, ba dokonca musíte vyhrať. Písať máte ľahko, zábavne, trefne. Časté je využitie irónie, sarkazmu, hyperbol, gradácie. Výnimkou nie sú ani jazykové hry, časté dvojzmysly či využitie knižných tvarov, ktoré potom v kontexte znejú vtipne.

Ak ovládate jazyk na skutočne vysokej úrovni, nemal by pre vás byť fejtón problém, pravdepodobne sa pri jeho písaní budete aj kráľovsky baviť. Pokiaľ ale so slovenčinou bojujete a nemáte príliš rozsiahlu slovnú zásobu, je lepšie sa doň nepúšťať, ak máte inú možnosť.

Zhrnutie

  • sloh musí obsahovať kreatívny titulok, text, záver,
  • autor sa vyjadruje k nejakej aktuálnej téme,
  • spracovanie musí byť humorné, ľahké, s nadhľadom a iróniou.
Rate this post
Send this to a friend