Slohový útvar – Publicistické texty (správa, reportáž, fejtón)

Pomerne významné zastúpenie v slohových útvaroch majú útvary publicistické, teda novinárske. V praktickom živote sa dnes už častejšie stretneme skôr s hovorenými prejavmi, čo však neznamená, že tie písané vymizli. Naopak. Stále sa s nimi stretneme v novinách, časopisoch či na internete. Alebo v škole, keď ich musíme napísať. V tomto článku si povieme niečo o troch publicistických útvaroch – o správe, reportáži a fejtóne.

Správa

So správou sa v každodennom živote stretávame najčastejšie, a to v novinách, televízii alebo napríklad rádiu. Je to text (či už písaný alebo hovorený), ktorého úlohou je informovať o niečom, čo sa stalo. Ten minulý si zapamätajte. Môže sa vám to teraz zdať smiešne, ale už sa stalo, že niekto v strese napísal správu udalosti, ktorá sa konať ešte len má – a to je chyba, pretože nenapísal správu, ale oznámenie, nedodržal teda slohový útvar.

Správu môžete písať prakticky o čomkoľvek. Môžete písať o tom, čo sa stalo niekomu v cudzom meste, a rovnako môžete písať o niečom, čo sa stalo priamo vám. V každom prípade ale treba písať objektívne – máte informovať o tom, čo sa stalo, nie o svojich osobných pocitoch alebo názore na to, čo sa stalo.

V televízii je správa tá časť, kedy hlásateľ krátko informuje o tom, čo sa stalo – nepatria do toho už živé vstupy alebo reportáže (tú si popíšeme ďalej), pretože sa k udalosti vzťahujú.

Štruktúra

U spravodajských textov platí, že najdôležitejšie informácie patria na začiatok. To predovšetkým v prípade, keď chcete poslať text do novín, kam ho kvôli dĺžke pravdepodobne nebudú publikovať celý.

Človek poverený jeho krátením sa s tým však samozrejme nebude zapodievať tak ako vy, keď celý text znovu a znovu čítate a mažete slovo po slove, aby ste sa zmestili do stanoveného limitu. Ani náhodou. V novinách vám z neho skrátka odseknú posledné odstavce. Nesmerujte preto svoju pozornosť k tomu, aby ste napísali čo najlepší záver, sústreďte sa predovšetkým na začiatok.

Veľmi dôležitú rolu hrá titulok, na ktorý sa odporúčame zamerať. Mal by byť nejakým spôsobom zaujímavý, aby oslovil čitateľov. Keď v novinách zahliadnete článok s titulkom „Krádež v obchode“, pravdepodobne vás nezarazí natoľko, ako titulok „Hľadaný medveď hnedý ukradol v obchode horkú čokoládu“. Tak sa snažte ľudí šokovať a donútiť ich si článok prečítať.

V texte správy potom čo najstručnejšie napíšete všetky dôležité informácie o udalosti – čo, kedy, kde, ako, s kým.

Jazyk

Vzhľadom nato, že ide o objektívny útvar, je od vás požadovaný neutrálny jazyk bez citového zafarbenia. Očakáva sa, že budete písať informatívne, stručne – takže žiadne zdĺhavé opisy č subjektívne myšlienky. Toto je jeden z tých textov, keď vám nikto neodtrhne prsty za automatizáciu.

Úlohou správ nakoniec je dostať informácie čo najrýchlejšie medzi ľudí, nie je teda čas párať sa s tým, ako (ne)originálne budú napísané – hlavné je, že budú informatívne a fakticky správne.
Nič z toho ale neznamená, že to pri maturite môžete odfláknuť. Naopak! Stále musíte napísať skvelú (predovšetkým gramaticky správnu) správu.

Zhrnutie

  • sloh musí obsahovať titulok (zaujímavý) a text so všetkými dôležitými informáciami (čo, kedy, kde…),
  • píšte stručne a objektívne,
  • deľte text do odstavcov,
  • vyvarujte sa zbytočných (nielen) gramatických chýb.
5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend