Slohový útvar – Reportáž

V reportáži už nejde len o holé informácie, s publicistickým štýlom sa tu totiž mieša aj štýl odborný a umelecký. Jej úlohou je informovať zaujímavo, názorne čitateľovi ponúknuť čo najpresnejšiu predstavu toho, čo sa odohralo. Nie je preto divu, že je podmienkou autorovo očité svedectvo.

Keď si to prevedieme na televízne spravodajstvo, reportáž je tá časť, kedy reportér hovorí z miesta činu, prípadne robí rozhovory so svedkami, poškodenými apod. V písanej reportáži pochopiteľne nie je možné ísť na miesto a natočiť rozhovor s očitými svedkami, hoci aj jej úlohou je čo najpresnejšie a najpodrobnejšie ľuďom udalosť priblížiť – len sa nato musí ísť inak.

Kapitoly

Štruktúra

Ak má reportáž niečo spoločné so správou, je to rozhodne titulok, ktorým musí začínať. Aj v tomto prípade by mal byť zaujímavý a pútavý – väčšina ľudí v novinách totiž v prvom rade pozerá práve na titulky a obrázky. Všetko zachraňujúci obrázok vy v škole ani pri maturite pravdepodobne mať nebudete, preto sa naň nespoliehajte a snažte sa vymyslieť predovšetkým chytľavý titulok.

Samotné telo reportáže by malo obsahovať rovnaké informácie ako správa (čo, kto, kedy, ako, prečo, za koľko). Text ale nebýva tak krátky ako správa, ale aj tu je záver žiaduci.

Autor obvykle býva účastníkom diania – priznajme si, že keď niekto napíše reportáž o tom, ako ťažko sa žije na Sibíri, bez toho, aby opustil Slovensko, nepôjde o príliš vierohodnú reportáž – je teda časté využívanie prvej osoby.

Ako sme sa už zmienili – text reportáže v novinách býva často doplnený aj o obrazový materiál, ktorý mu spoločne s rozhovormi účastníkov a podrobným opisom všímavého autora dodáva na autenticite. V dnešných on-line médiách sa v reportáži často stretávame aj s multimediálnym obsahom (zvuk, video).

Jazyk

Vzhľadom na kombináciu štýlov tu nie je potrebné písať len stručne, nezaujato a nezafarbene. Áno, je pravda, že aj z reportáže by mali byť jasné tie najdôležitejšie informácie, ale môže to byť podané jazykom ľudskejším, hovorovým – tu pozor, hovorová slovenčina musí byť stále spisovná. Stále treba písať spisovne a gramaticky správne.

Môžu sa v rozumnej miere však objaviť slová zafarbené, hodnotenia, slang i priama reč. Nezabúdajte, že ide o kombináciu štýlov, celá reportáž teda nemôže byť čisto hodnotiaca, stále musí v prvom rade popísať skutočnosť presne tak, aká je.

Zhrnutie

  • sloh musí obsahovať zaujímavý titulok, text obsahujúci všetky dôležité informácie a záver,
  • často sa text dopĺňa o obrazové materiály, autorov osobný prežitok, emócie, multimediálny obsah a priamu reč
  • jazyk môže byť hovorový, miestami zafarbený,
  • kombinácia faktov a prežitkov
4.7/5 - (3 hlasů)
Send this to a friend