PRAVIDLÁ – Publicistický štýl

Policajt by mal mať zbraň a uniformu, doktor biely plášť, hasič veľa vody a správny novinár by mal všade pobehovať s diktafónom… ale predovšetkým poznať a ovládať publicistický štýl. Diktafón je vám totiž nanič, ak nie ste schopní dať dohromady slušný text. Prekvapivo to totiž nie je o tom, že len napíšete, čo ste videli, prípadne počuli. Aj publicistické texty musia mať určitú formu a riadiť sa pravidlami.

Na čo publicistický štýl slúži?

Publicistický štýl nie je len štýlom novinárov, ale všetkých hromadných informačných prostriedkov. Je teda zameraný na verejnosť a môžeme sa s ním stretnúť prakticky každý deň, a to v časopisoch, novinách, na internete, ale aj v hovorenom slove – či už v televízii, alebo rádiu. Je to jeden z tých štýlov, ktorým sa skrátka nevyhneme – môžeme prestať čítať knihy, chodiť do školy a unikať úradom (aj keď nič z toho nie je práve múdre rozhodnutie), ale keď vystrčíme nos z domu, začujeme útržok správ z nejakého nahlas pusteného rádia alebo narazíme na noviny. Hlavnou funkciou štýlu je nielen informovať verejnosť o najnovšom dianí, ale aj nejakým spôsobom na čitateľov zapôsobiť a presvedčiť ich.

Ako by mal vyzerať?

Spoločným znakom všetkých publicistických útvarov je prístupnosť a zrozumiteľnosť, adresát musí pochopiť, čo z textu vyplýva, a to ideálne bez toho, aby ho človek musel čítať niekoľkokrát alebo si vziať slovník. Ďalej je nutné poskytovať informácie pravdivé a aktuálne. V niektorých útvaroch povoľujúcich subjektivitu je možné pridať vlastný názor, nemali by sme však klamať. Môžeme sa napríklad pokúsiť presvedčiť obyvateľstvo o tom, že samovražedné atentáty sú úžasné a malo by sme ich vyskúšať všetci (pretože je to skrátka nás názor a žijeme v demokratickej krajine so slobodou prejavu), nesmieme ale tvrdiť, že k žiadnym atentátom nedochádza alebo že za nimi stojí britská kráľovská rodina – to by už boli lži.

Dôležitosť obsahu

Všeobecne platí, že publicistický štýl má čitateľa upútať – aby si pre čítal článok v novinách, prípadne dopozeral reláciu či nepočúval rozhovor v rádiu. V tejto oblasti už ide často prevažne o biznis – jednotlivé médiá potrebujú čitateľov/divákov, aby sa uživili, a tak si ich musia nejakým spôsobom udržať.

Obsah by teda mal byť zaujímavý a pútavý, či už obsahom alebo formou (prehľadný text, bohatý jazyk). Ďalším takým zvykom je, že všetko dôležité sa dáva na začiatok – všetci v novinách čítame prevažne titulky, od ktorých sa odvíja, či konkrétny článok budeme alebo nebudeme čítať. Noviny navyše vychádzajú každý deň, obvykle nemáme teda čas ich prečítať celé, zaujíma nás teda predovšetkým prvý odstavec (tzv. perex), ktorý by mal zhrnúť všetky dôležité informácie. V publicistickom texte sa teda nesnažíme primárne o poetický koniec, ale o pútavý, výnimočný a informáciami nabitý začiatok.

Ktoré útvary do publicistického štýlu patria?

Publicistické útvary často zasahujú aj do iných štýlov, predovšetkým do odborného a umeleckého, sú teda pomerne rôznorodé – jeden je čisto informatívny a objektívny, ďalší subjektívny a iný má za úlohu napríklad pobaviť. Medzi najčastejšie útvary patria:

  • správa,
  • komentár,
  • reportáž,
  • interview,
  • článok,
  • fejtón.
Rate this post
Send this to a friend