Slohový útvar – Žiadosť

V dnešnej dobe už u väčšiny žiadostí existujú vzory, ktoré si môžeme stiahnuť, vytlačiť či inak získať a stačí do nich vyplniť požadované údaje. Nie je to však pravidlom, je preto dobré vedieť žiadosť napísať aj bez vzoru, keby náhodou nebol k dispozícii.

Žiadosť je v mnohom podobná oficiálnemu listu (prakticky sa dá povedať, že je to druh oficiálneho listu), na rozdiel od neho býva však kratší.

Kapitoly

Štruktúra

Každá žiadosť musí rovnako ako iné oficiálne dokumenty obsahovať:

 • meno a adresu žiadateľa – opäť hore, na prvom mieste.
 • meno a adresu adresáta
 • miesto a dátum – aj tu v prvom páde a bez čiarky
 • nadpis – zvyčajne „Žiadosť o…“, niekedy sa stáva, že sa za nadpisom objaví bodka (Žiadosť o uvoľnenie z telesnej výchovy) – z toho si príklad rozhodne neberte, pretože je to zle, nadpis nie je veta – bodka tam teda nemá čo robiť
 • oslovenie
 • text žiadosti – veľmi stručne napíšete, o čo žiadate, netreba sa obhajovať, vysvetľovať, prečo to chcete apod.
 • poďakovanie, rozlúčenie a podpis.

Súčasťou žiadosti môžu byť, niekedy sú dokonca vyslovene požadované, aj rôzne prílohy – napr. správy od lekára.

Jazyk

Rovnako ako u oficiálneho listu platí, že text by mal byť stručný a vecný – v tomto prípade azda ešte viac. Žiadosť je možné napísať jednou alebo dvomi vetami, netreba ju rozpisovať, vysvetľovať či obhajovať. Samozrejme, pokiaľ píšete žiadosť na maturite, kde musíte dosiahnuť na minimálny limit, budete ju mať asi dlhšiu.

Pamätajte však, že v praktickom živote to tak byť nemusí. Všeobecne platí, že čím stručnejšie to dokážete povedať, tým lepšie.

Vrstva jazyka aj v tomto prípade musí byť spisovná a neutrálna – bez odborných termínov či skratiek. Snažíte sa byť predovšetkým presní a zrozumiteľní.

Zhrnutie

 • žiadosť musí obsahovať adresy oboch aktérov, miesto a dátum, nadpis, oslovenie, text a rozlúčenie,
 • čím stručnejšia a vecnejšia, tým lepšia
 • v liste sa neobhajujete a nevypisujete svoje dôvody, prikladajú sa k nemu ale správy od príslušných odborníkov, na ktorých základe žiadosť spisujete,
 • jazyk má byť neutrálny, spisovný, jednoduchý.
Rate this post
Send this to a friend