PRAVIDLÁ – Administratívny štýl

Tak, ako máme rôzne štýly obliekania, tak máme aj v slovenčine pre písanie textov rôzne funkčné štýly – rovnako, ako nemôžeme ísť na maturitu v pyžame, nemôžeme ani napísať úradný list plný rýmov a nárečových výrazov. Práve na štýl prináležiaci úradnému listu, teda štýl administratívny, sa v tomto článku zameriame.

Na čo administratívny štýl slúži?

Štýl administratívny či úradný, Je viac-menej jedno, ako ho nazveme, funkciu má stále rovnakú – je to štýl textov, ktoré obyčajne slúžia na jednanie s niekým, s kým sa autor osobne nepozná, obvykle so zástupcom nejakého úradu, prípadne firmy.

Ide o štýl pomerne mladý, v minulosti bol súčasťou štýlu odborného, z ktorého sa postupom času vyčlenil. Dáva teda zmysel, že je, podobne ako práve štýl odborný, zameraný predovšetkým na fakty a ich ideálne čo najstručnejšie odovzdanie druhej strane. Základnými znakmi sú predovšetkým výstižnosť, prehľadnosť a jednotnosť.

Ako by mal vyzerať?

Najdôležitejším faktorom je pravdepodobne práve jednotnosť. U textov tohto typu býva zvykom predovšetkým jednotná forma. Je dobré, keď príjemca už na prvý pohľad rozozná, o aký dokument ide.

Keby vyzeral každý dokument inak, adresát by ho musel čítať podrobnejšie a doba jeho vybavenia, ktorá nám často už aj tak pripadá dlhá, by mnohonásobne vzrástla. Myslite teda na to, že v tomto prípade štruktúru textu dodržiavate predovšetkým pre svoje vlastné dobre – nie je to teda len výmysel niekoho, kto sa nudil, hoci sa to tak môže na prvý pohľad zdať.

Administratívny štýl a formuláre

V dnešnej dobe už na veľa vecí existujú formuláre, a ak to tak je, odporúča sa skutočne formulár využiť – minimalizuje chybovosť a úradníkom sa rýchlejšie spracováva. Napriek tomu je však dobré vedieť, ako presne ktorý dokument písať, nie všade majú formuláre pripravené. Môže sa stať aj to, že práve vy budete musieť formulár vytvoriť.

Štruktúra

Štruktúra sa text od textu líši, spravidla tieto dokumenty obsahujú dátum, adresy oboch aktérov, názov, oslovenie, text a rozlúčenie/poďakovanie. To je asi najnápadnejším znakom tohto štýlu – u väčšiny ostatných je zvykom len nadpis a samotný text, netreba nikoho oslovovať, ak píšeme odborný alebo umelecký text.

Jazyk a štýl

Pokiaľ ide o samotný obsah, mal by byť presný, stručný a heslovitý – tak ako nemá príjem čas tráviť minúty nad zisťovaním účelu dokumentu, nemá čas čítať ani niekoľkostranové elaboráty.

Ak o niečo žiadate, skrátka o to požiadajte, nevysvetľujte, prečo na to máte nárok. Netrápte sa, že text nie je dostatočne umelecký – administratívny štýl obsahuje časté frázy a klišé, ale nie je to chyba. Nachádzame sa tu vo sfére, kde všetka originalita a osobitosť správne ustupuje do pozadia, výsledný dojem by to totiž pokazilo.

Odporúča sa teda používať jazyk, ktorému bude rozumieť každý – spisovný, neutrálny a čitateľný. Citové zafarbenie vám uškodí, skratkami, ak ich použijete správne, naopak nič nepokazíte. Skrátka sa písaním skúste priblížiť robotovi a oddialiť človeku s emóciami a umeleckými sklonmi.
Ktoré útvary do administratívneho štýlu patria?

Ako už bolo povedané, medzi tieto slohové útvary patria texty slúžiace na oficiálnu komunikáciu, okrem nich ďalej texty s oznamovacou alebo dokumentačnou funkciou. Takými útvarmi sú:

  • oznámenie, hlásenie a správa,
  • zápis,
  • protokol,
  • zmluva,
  • rôzne formuláre,
  • žiadosť,
  • úradný list,
  • posudok.
Rate this post
Send this to a friend