Ostatné pravidlá

Slohový útvar – Publicistické texty (správa, reportáž, fejtón)

Pomerne významné zastúpenie v slohových útvaroch majú útvary publicistické, teda novinárske. V praktickom živote sa dnes už častejšie stretneme skôr s hovorenými prejavmi, čo však neznamená, že tie písané vymizli. Naopak. Stále sa s nimi stretneme v novinách, časopisoch či na internete. Alebo v škole, keď ich musíme napísať. V tomto článku si povieme niečo o troch publicistických útvaroch – o správe, reportáži a fejtóne.

Pokračovať