Ostatné pravidlá

PRAVIDLÁ – Publicistický štýl

Policajt by mal mať zbraň a uniformu, doktor biely plášť, hasič veľa vody a správny novinár by mal všade pobehovať s diktafónom... ale predovšetkým poznať a ovládať publicistický štýl. Diktafón je vám totiž nanič, ak nie ste schopní dať dohromady slušný text. Prekvapivo to totiž nie je o tom, že len napíšete, čo ste videli, prípadne počuli. Aj publicistické texty musia mať určitú formu a riadiť sa pravidlami.

Pokračovať