PRAVIDLÁ – Ako citujeme

Neviete, ako sa správne citujú zdroje pre školské práce, ale učitelia to od vás vyžadujú? Naučte sa správne citovať vďaka Pravopisne.sk.

Kniha:

Vzorec citácie:

PRIEZVISKO, Meno. Názov. Mesto vydania: Vydavateľstvo, rok. (počet strán, ISBN)

Príklad:

PAVLÍK, Vladimír. Cesta do školy. Bratislava: Gaudeamus, 1995. 216 s. ISBN …

Webová stránka:

Vzorec citácie:

PRIEZVISKO, Meno. Názov článku. In: . Dátum a čas uverejnenia  [cit. rok-mesiac-deň]
Dostupné z: ….

Príklad:

RÝDL, František. Nebezpečenstvá spojené s Facebookom. In: Portál RVP [online]. 20. 10. 2011 14:15  [cit. 2012-02-20].
Dostupné z: → nakopírovať link

 

Rate this post
Send this to a friend