PRAVIDLÁ – Neurčitok (infinitív) slovesa

Slovesá sú najpodstatnejším slovným druhom, bez nich by svet rozhodne nebol úplný. A pretože sú také dôležité, majú hneď dva základné slovesné tvary. Tým prvým je tvar určitý (finitný), ktorý má svoju osobu, číslo, čas, spôsob, slovesný rod a vid.

Čo vyjadruje a ako ho rozpoznáme?

Neurčitok nevyjadruje takmer nič. Môže vyjadrovať len slovesný rod (udrieť x byť udretý) alebo vid (variť x uvariť). Je to základný tvar slovesa, teda podoba, akú môžeme vidieť napr. v slovníkoch.

Končia vždy na –ť: ísť, piecť, robiť, chodiť, behať, skočiť, učiť…

Využitie neurčitku

Neurčitok sa môže zdať ako zbytočný tvar, vynájdený len pre slovníky, opak je však pravdou – neurčitý tvar sa využíva aj prakticky. V prvom rade jeho pomocou vytvárame budúci čas.

Budem variť.
Budeme sa hrať.
Bude pracovať.

Je potrebný aj na doplnenie niektorých neplnovýznamových slovies, predovšetkým modálnych alebo fázových.

modálne: Musím sa najesť, a potom môžem ísť konečne spať.
fázové: Budúci týždeň už začnem behať a prestanem toľko jesť.

Občas, keď chceme znieť obzvlášť autoritatívne a nekompromisne, ho používame aj pri rozkazoch. S tým sa môžeme stretnúť predovšetkým na rôznych značkách a ceduliach.

Stáť!
Sadnúť!
Vstávať!

3.6/5 - (24 hlasů)
Send this to a friend