Delenie slov na konci riadku v slovenskom jazyku – PRAVIDLÁ

Určite poznáte ten pocit, keď píšete, píšete, až sa dostanete na samotný koniec riadku, ak nie dokonca na rub samotného zošita, ktorý vám nedovolí dané slovo dopísať do konca. Často sa tak stane, že určité slovo na konci riadku rozdelíte chybne a pokračujete v písaní na ďalšom riadku.

Ako sa naučiť deliť slová?

Nielen, že je taký výtvor neestetický, ale predovšetkým chybný. Z tohto dôvodu sa musíme naučiť slová na konci riadku správne deliť. Preto, keď sa blížime, respektíve naša ruka, ku konci riadku, treba si pamätať pár pravidiel.

Kedy slová nedelíme?

Jednoslabičné slová (napr. chlap, pán, hrad) nikdy nerozdeľujeme. Pokiaľ sa nám na riadok nezmestia celé, jednoducho ich napíšeme celé až na ten ďalší.

Rovnako nikdy nedelíme skratky. U tých si pamätajme, že sa píšu vždy dohromady (napr. VŠMU, SR, OSN).

Posledné, čo nikdy nerozdeľujeme, sú slová, ktoré začínajú samohláskou na začiatku. Ak má slovo dve slabiky a začína samohláskou (a, e, i/y, o, u), píšeme ich vždy spolu (napr. otec, okno).

Kedy slová delíme?

Pokiaľ ide o zložené slovo, delíme ho prednostne na jednotlivé celky, z ktorých sa skladá (zeme-pis, radšej než ze-mepis). V prípade, že slovo obsahuje predponu, delíme ho hneď za ňou (do-raziť, pre-raziť). V prípade, že je slovo s príponou, delíme ho tesne pred ňou (dreve-ný).

V ďalších prípadoch delíme slová podľa slabík. Napríklad slovo víla obsahuje slabiky dveví- a –la, preto slovo delíme na ví-la. U mnohoslabičných slov je možné rôzne delenie.

Príklady:

V škole sme prvýkrát pracovali s troj – uholníkom.
V škole sme prvýkrát pracovali s troju – holníkom.
V škole sme prvýkrát pracovali s trojuhol – níkom.
V škole sme prvýkrát pracovali s trojuholní – kom.

V záhrade rozkvitli muš – káty.
V záhrade rozkvitli mušká – ty.

Kon – valinka je jedovatá rastlina.
Konva – linka je jedovatá rastlina.
Konvalin – ka je jedovatá rastlina.

3/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend