PRAVIDLÁ – Vykanie

Ako určite viete, v slovenčine vykáme tak, že zo slovesa utvoríme 2. osobu množného čísla, hoci oslovujeme len jednu osobu. Vyjadrujeme tak úctu k človeku, ktorý je starší, vyššie postavený, alebo sme si jednoducho ešte nepotykali.

Viete však vykať správne? Vážnou, ale častou chybou je tzv. bolkanie:

Pán doktor, kde ste bol?
Pani učiteľka, ako ste sa mala?
Pán farár, poradil by ste mi?
Pani Kováčová, kedy ste prišla?

Správne by vyzerali tieto otázky takto:

Pán doktor, kde ste boli?
Pani učiteľka, ako ste sa mali?
Pán farár, poradili by ste mi?
Pani Kováčová, kedy ste prišli?

Na rozdiel od slovesa v určitom tvare, všetky ostatné tvary (prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka a zámeno) sú v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba.

Ak oslovujeme osobu mužského pohlavia, ktorej vykáme, správne to bude vyzerať takto:

Pán Novák, boli by ste ochotný prísť?
Pán učiteľ, prichádzate posledný.
Pán Peter, zvládli ste to sám?

Keď vykáme dáme, bude to správne takto:

Pani Nováková, boli by ste ochotná prísť?
Pani učiteľka, prichádzate posledná.
Pani Mária, zvládli ste to sama?

V prípade, že oslovujeme viacerých ľudí, všetky časti – sloveso, prídavné meno, trpné príčastie, radové číslovky a zámeno sú v množnom čísle:

Vážení študenti, vítame vás v novom školskom roku, do ktorého ste všetci práve vstúpili.

Ako je to s použitím slova „rád“?

Rovnako ako iné prídavné mená pri vykaní zostáva v jednotnom čísle a zhoduje sa s rodom oslovovanej osoby, napr.:

Pán prezident, ste rád, že ste vyhrali?
Pani učiteľka, rada lyžujete?

Ak je oslovovaných osôb viac, vykáme takto:

Páni, ste radi?
Dámy, ste rady?

3.5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend