PRAVIDLÁ – Naučte sa u slovies rozoznať rod činný a trpný

Ako rozpoznať, že je sloveso v rode činnom a trpnom? To si hneď vysvetlíme a nezostane len u definícií. Povieme si aj to, čím sa rody odlišujú a čo vyjadrujú. Určovanie kategórií už nebude strašiakom testov.

Slovenský jazyk má dva slovesné rody. Oba slovesné rody môžeme určiť celkom jednoducho, a to podľa podmetu.

Ako spoznať trpný rod?

Pokiaľ nie je vo vete podmet aktívny a je len pasívne zasiahnutý dejom, ide o trpný rod.

Byt bol vymaľovaný niekým.

  • Vo vete je podmetom slovo byt, ktorý nič nerobí, ale niekto ho vymaľoval. Je teda zasiahnutý dejom, určitou činnosťou. Pôvodne bol špinavý a teraz je krásne vymaľovaný. Na tom sa však nijako nepodieľal, teda nevyvíjal žiadnu aktivitu. Ide o trpný rod.
  • Podmet nie je nikdy činiteľom deja a je ním len zasiahnutý. Trpí ním, preto trpný rod. Tento slovesný rod ukazuje, čo robí niekto iný než podmet. Konateľ je často vyjadrený pomocou 7.pádu, ako si môžeme všimnúť v ukážkach.

Balíček bol doručený kuriérom.
List bol napísaný rukou.
Obed bol uvarený veľmi dobre
Rozprávka bola vyrozprávaná mojou babičkou.

Ako sa taký trpný rod tvorí?

Máme dve možnosti, ako vytvoriť trpný rod.

1. Spojenie slovesa BYŤ a TRPNÉHO PRÍČASTIA.

Desiata bola hotová.
Lístie bolo zhrabané.
Strom je očesaný.

2. Trpný rod vytvoríme aj pomocou SLOVESA a ZVRATNÉHO TVARU SA. S týmto tvarom sa stretneme omnoho častejšie.

Nakreslilo sa päť kraslíc.
Hovorí sa o tom.
Vlani sa predalo len pár výtiskov.

Ako spoznať činný rod?

Pokiaľ je vo vete podmet aktívny a niečo robí, ide o činný rod.

Laco vymaľoval byt.

  • Podmetom tejto vety je nejaký Laco, ktorý aktívne vymaľoval byt. Musel sám vynaložiť svoje sily, aby vymaľoval byt. Ide teda o činný rod. Laco ako podmet učinil, že byt je v súčasnej dobe vymaľovaný.
  • Podmet je u činného rodu vykonávateľom deja. Ovplyvňuje, čo sa stane. Uvádzame príklady, aby ste si činný rod lepšie predstavili.

Lietadlo nepočkáodlieta totiž presne o 8:00.
Študenti sa v škole učili o podstatných menách.
Mačka chytila myš.
Peter s Pavlom oslávili meniny.

4.7/5 - (9 hlasů)
Send this to a friend