PRAVIDLÁ – Druhy zámen

Druhy zámen sú pomerne komplikovanou a neobľúbenou látkou na základnej škole, ale nie je potrebné sa obávať, dajú sa totiž naučiť. V tomto článku si rozšírime článok o zámenách, takže ak so zámenami začínate, odkážeme vás najskôr tam.

Prehľad druhov zámen

Rozlišujeme sedem druhov zámen. V prvej časti si predstavíme niekoľko príkladov u každého druhu, v druhej časti si jednotlivé druhy zámen viac rozoberieme.
Druhy zámen
Príklady
1. Osobné

ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, sa/seba (zvratné)

2. Privlastňovacie

môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, svoj (zvratné)

3. Ukazovacie

ten, tento, oný, taký, tamten, sám

4. Opytovacie

kto,
o, aký, ktorý, čí

5. Vzťažné

kto,
o, aký, ktorý, čí

6. Neurčité

niekto, niečo, nejaký, niektorý, niečí, ktosi, čosi, akýsi, ktorýsi, čokoľvek, akýkoľvek, hocikto, hociktorý, hocičo, hocijaký, kadekto, kadejaký, každý, všetok

7. Vymedzovacie

nikto, ni, nijaký, ničí, žiadny

Druhy zámen

1. Zámená osobné

Ide o základné tvary zámen, označujú 1., 2. a 3. osobu (v jednotnom – ja, ty, on, ona, ono – i množnom čísle – my, vy, oni, ony)

2. Zámená privlastňovacie

Vyjadrujeme vlastníctvo 1., 2. nebo 3. osoby, niečo niekomu patrí/niečo niekoho je

Ja – zámeno osobné x ten sveter je môj – zámeno privlastňovacie (ja som vlastníkom, je to moje)

3. Zámená ukazovacie

Ukazujeme nimi na určitú vec, zviera alebo osobu.

Ten človek to urobil.

4. Zámená opytovacie

Pýtame sa nimi na osobu, zviera alebo vec

Kto to urobil? – pýtame sa na osobu / Čo to máš vo vrecku? – pýtame sa na vec

5. Zámená vzťažné

Používame predovšetkým na pripojenie vedľajšej vety v súvetí.

Prípadne to urobí ten, kto to zavinil.

6. Zámena opytovacie x vzťažné

Tu pozor na zámenu, medzi zámená opytovacie a zámená vzťažné patria rovnaké slová. Ako ale rozlíšime, o aký druh zámena ide? Rozpoznáme to jedine podľa postavenia zámena vo vete.

Zámena opytovacie = kto, o, aký, ktorý, čí

Zámená vzťažné = kto, o, aký, ktorý, čí

Príklad:

Kto mi ukradol ten sveter?
Čo si myslíš o Kamilovi?

Príklad:

Poznámku dostane ten, kto to urobil.
Nechápem, pre o si urobila to, o si urobila.

Vysvetlenie: V tomto prípade zámená kto, čo stoja na začiatku vety. Cieľom vety je niečo zistiť/na niečo sa opýtať, preto je aj veta zakončená otáznikom = kto, čo sú tu zámená opytovacie

Vysvetlenie: Kto, o sú tu uprostred vety, uvádzajú vetu vedľajšiu, nachádzajú sa za čiarkou. V žiadnom prípade nejde o otázku. Preto sú zámená kto, o v tomto prípade vzťažné.

6. Zámena neurčité

Bližšie neurčujeme, o kom alebo o čom práve hovoríme, prípadne len naznačujeme.

Niekto by to mohol nesprávne pochopiť, pán Potter…

7. Zámená záporné

Popierajú existenciu nejakej osoby, zvieraťa alebo veci (neexistuje, ni tu nie je, nikto tu nie je).

Nikto to nepočul.

 

 

4/5 - (4 hlasů)
Send this to a friend