PRAVIDLÁ – Vedľajšia veta spôsobová

V tomto článku sa bližšie pozrieme na jeden z druhov vedľajších viet, ktoré sa dajú predovšetkým vďaka tomu, ako sa na ne pýtame, najľahšie spoznať. Ide o závislú vetu z podskupiny viet príslovkových, presnejšie o vedľajšiu vetu príslovkovú spôsobovú.

Ako vedľajšiu vetu spôsobovú spoznáme?

Rovnako ako iné príslovkové vety aj vedľajšia veta spôsobová zastupuje príslovkové určenie z vety hlavnej, v tomto prípade príslovkové určenie spôsobu. Samo o sebe býva vyjadrované príslovkou či spojením predložky a podstatného mena.

Určuje spôsob učinenia alebo kvalitu slovesného deja z nadradenej vety a rovnako ako na samotné príslovkové určenie spôsobu sa na ňu pýtame otázkami: Ako? Akým spôsobom? V role spájacích výrazov tu ďalej máme k dispozícii ako, že, pokiaľ alebo napríklad aby.

Postav to podľa seba. → Postav to,VH ako uznáš za vhodné.VV – Ako to máš postaviť?
Vyzerala nervózne. → Vyzerala,VH že sa čoskoro zrúti.VV – Ako vyzerala?

Rovnako ako v prípade iných viet, aj tu niekedy nastane situácia, keď slovo z hlavnej vety odkazuje na vetu vedľajšiu. Klasicky ho potom berieme ako obsahovú súčasť práve vety závislej.

Príklady vedľajších viet spôsobových:

  • Pracuj tak,VH aby tvoje deti raz nemuseli pohnúť prstom.VV – Ako máš pracovať?
  • Pani učiteľka kričala tak,VH že mi skoro praskli ušné bubienky.VV – Ako pani učiteľka kričala?
  • Váš Peťko aj v škole hovorí tak,VH ako mu ústa narástli.VV – Ako Peťko hovorí?
  • Nemohli byť spokojní,VH pokiaľ šlo o peniaze.VV – Ako nemohli byť spokojní?
  • Ako sa do lesa volá,VV tak sa z lesa ozýva.VH – Ako sa z lesa ozýva?
  • Nášho malého Miška upokojíte jedine tak,VH že mu dáte jeho obľúbeného plyšového slona.VV – Ako upokojíte malého Miška?
  • Odrazu vstal a začal pobehovať,VH akoby ho trafil blesk.VV– Ako začal pobehovať?
  • Snažila som sa to uvariť tak,VH aby ti to chutilo čo najviac.VV – Ako som sa to snažila uvariť?
Rate this post
Send this to a friend