PRAVIDLÁ – Vedľajšia veta časová

Medzi druhmi vedľajších viet máme aj takú pomyselnú podskupinu vedľajších viet príslovkových. Tie delíme podľa toho, ktoré príslovkové určenie tá určitá závislá veta v súvetí zastupuje. V tomto článku sa zameriame na jednu z nich a bude to vedľajšia veta príslovková časová.

Vedľajšia veta príslovková časová vyjadruje – prekvapivo – príslovkové určenie času vety hlavnej. Bližšie nám teda špecifikuje časové údaje o situácii v hlavnej vete. Keď nestojíme o súvetia, môžeme obsah vety nahradiť príslovkou alebo spojením predložky a podstatného mena.

Pri jedle se zašpiním. → Zašpiním sa,HV keď jem.VV
Prišla som neskoro. → Prišla som,HV až keď skončil Večerníček.VV
Musím zachrániť princeznú ešte dnes. → Musím zachrániť princeznú skôr,HV než bude polnoc.VV
Po obede príď za mnou von. → Príď za mnou von,HV keď sa naješ.VV

Ako vedľajšiu vetu časovú spoznáme?

Na časovú vedľajšiu vetu sa pýtame rovnako ako na príslovkové určenie času otázkami typu: Kedy? Odkedy? Dokedy? Na ako dlho? Ako často? K jej vete hlavnej potom pripájame za pomoci časových spojok. Ide napríklad o výrazy ako: keď, až, kým, než, sotva, len čo, pokiaľ, kedykoľvek, skôr ako a podobne.

Príklady vedľajších viet časových:

Pri tomto stole proste budeš sedieť,HV kým tú pečienku celú nedoješ!VV → Dokedy budeš sedieť pri stole?
Sotva sa začala učiť,VV prestala sa Helena nudiť.HV → Kedy sa Helena prestala nudiť?
Napíš mi správu alebo zavolaj,HV hneď ako dorazíš do Anglicka.VV → Kedy mi máš napísať správu alebo zavolať?
Stihla som si skontrolovať úlohu,HV kým som čakala na učiteľa.VV → Kedy som si stihla skontrolovať úlohu?
Sadnem si sem na zem a počkám,HV až konečne dostaneš rozum.VV → Dokedy počkám?
V nedeľu, keď prídem k babičke,VV som nútený jesť ako Valibuk.HV → Ako často som nútený jesť ako Valibuk?
Kedykoľvek to dievča prehovorí alebo sa na mňa pozrie,VV červenám sa.HV → Kedy sa červenám?

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend