PRAVIDLÁ – Vedľajšia veta miestna

Proces určovania druhov vedľajších viet sa síce môže niekedy zdať zdĺhavý, rozhodne ale nejde o nič ťažké., pokiaľ vieme, čo sledovať a ako sa pýtať. V nasledujúcom článku sa pozrieme nato, ako spoznáme jednu z vedľajších viet príslovkových, v tomto prípade vedľajšiu vetu príslovkovú miestnu.

Ako vedľajšiu vetu miestnu spoznáme?

Vedľajšia veta príslovková miestna vyjadruje príslovkové určenie miesta vety hlavnej, ktoré by inak v prípade použitia samotnej jednoduchej vety bolo vyjadrené príslovkou či spojením predložky a podstatného mena.

Závislá veta nám v podstate špecifikuje miesto, kde sa odohráva dej vety nadradenej. Pýtame sa na ňu rovnako ako na príslovkové určenie miesta, a to otázkami: Kde? Kadiaľ? Kam? Odkiaľ?

Vedľajšie vety k hlavnej pripájame za pomoci vzťažných prísloviek kde, odkiaľ, kadiaľ a kam – takže úplne rovnako, ako sa pýtame.

Šla som na miesto určenia. → Šla som,VH kam mi povedali.VV – Kam som šla?
Šla som správne. → Šla som,VH kadiaľ sa tam chodiť má.VV – Kadiaľ som šla?
Ocitol som sa v neznáme. → Ocitol som sa na mieste,VH kde som to vôbec nepoznal.VV – Kde som sa ocitol?

Veľmi často sa stáva, že sa v hlavnej vete nachádzajú slová, ktoré na vedľajšiu vetu odkazujú. Ide o slová typu tam alebo tadiaľ a považujeme ich za obsahovú súčasť vety závislej.

Príklady vedľajších viet miestnych:

  • Bola som tam,VH kam sa každý normálny človek bojí vkročiť.VV – Kde som bola?
  • Čakal som na teba presne tam,VH kde sme sa dohodli.VV – Kde som čakal?
  • Bol som nahnevaný a vydal som sa tadiaľ,VH kadiaľ som podľa vedúcich nemal.VV – Kadiaľ som sa vydal?
  • Ocko neváhal a rovno bežal tam,VH odkiaľ bolo počuť hlasný plač.VV – Kam bežal?
  • Kadiaľ chodím,VV tam sa stratím.VH – Kde sa stratím?
  • Všetci sa občas radi vraciame tam,VH kde nám raz bolo dobre.VV – Kam sa radi vraciame?
  • Tú tučnú čiernu mačku som našiel presne tam,VH kde som pôvodne predpokladal.VV – Kde som našiel mačku?
  • Musíme sa zísť niekde,VH kde to obidvaja poznáme.VV – Kde sa musíme zísť?
  • Daj mi už konečne pokoj a choď niekam,VH kde sa na teba nebudem musieť pozerať.VV – Kam máš ísť?
Rate this post
Send this to a friend