PRAVIDLÁ – Základné skladobné dvojice

Poďme si vysvetliť, čo je to základná skladobná dvojica a aké vetné členy zahŕňa. Teóriu preložíme praktickými ukážkami a na konci už budeme vedieť, ako sa tvorí slovenská veta.

Čo je to základná skladobná dvojica?

Skladobná dvojica, inak tiež syntagma, je dvojica vetných členov, ktoré sú k sebe zviazané syntaktickou závislosťou. Základom tejto dvojice – vety je podmetprísudok. Pokiaľ ide o holú vetu, je tvorená nerozvitým podmetom a holým prísudkom.

Hľadáme vo vete základné skladobné dvojice

Vo vete je podmet = podstatné meno či zámeno v 1. páde a prísudok = sloveso v určitom tvare. Táto dvojica na seba však viaže ďalšie členy a rozvetvuje sa. Podmet a prísudok je však základným kameňom, z ktorého sa môže veta rozširovať.

Čo určuje podobu prísudku?

Vždy je to podmet, ktorý udáva prísudku správnu osobu, rod aj číslo. Určiť správne podmet a prísudok je zásadné aj pre správny pravopis, hovoríme o zhode prísudku s podmetom. Každá veta v slovenskom jazyku má len jednu základnú skladobnú dvojicu.

Uveďme si príklady, v ktorých uvidíme, že podmet udáva tvar prísudku.

psi – štekali,
očká – mrkali,
mačka – mňaukala,
ty – robíš,
oni – píšu.

Rozoznávame podmet a prísudok

Pokiaľ hľadáme podmet, hľadajme podstatné meno vždy v prvom páde. Nato sa pýtame: Kto, čo? Takže si skúsme nájsť podmet v nasledujúcej vete.

Stratený pes hľadal márne svoj domov.

 1. Kto hľadal márne svoj domov? (pes = podmet)

Podmet máme, tak si poďme určiť prísudok, ktorý vyjadruje, čo robí podmet.

2. Čo robí pes? (hľadá = prísudok)

Vetu teda môžeme označiť takto:

Stratený pes hľadal márne svoj domov.

V nasledujúcich príkladoch sme pre vás zvýraznili tučným písmom podmetprísudok, aby ste si vyskúšali určovanie v praxi.

Spotený Peter zabehol maratón veľmi úspešne.
Moja mama pečie tie najlepšie buchty.
Kamarátky mali nové kvetinové šaty.
Naša mačka neznáša škrabkanie na labkách.

3/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend