Rozbor umeleckých textov: Pleonazmus

Pojem pleonazmus pochádza z gréčtiny. Pleonazmy zaraďujeme z hľadiska klasickej rétoriky do figúr. V preklade znamená pleonazmus nadbytok. Tento štylistický útvar označuje nadbytočné hromadenie významovo podobných alebo rovnakých slov.

Ako taký pleonazmus vôbec vzniká?

Pleonazmy najčastejšie vznikajú nedostatočnou znalosťou slov. Snažíme sa používať cudzie slová, u ktorých nepoznáme presný názov, následne ho spojíme so slovom u ktorého sme si významu vedomí, aby to bolo čo najviac zaujímavé a cool, vo výsledku je táto neznalosť skôr trápna…

Najčastejšie sa stretneme s pleonazmami v médiách – napríklad v televíznych správach nám hovoria o tom, že niekoho „hospitalizovali v nemocnici“. Pritom hospitalizovať znamená umiestniť pacienta do nemocnice, kam inam by ste chceli pacienta umiestniť, nie? V reklamách nám zase ponúkajú k produktu „darček zdarma“ – podstatou darčeka je práve to, že je zdarma. A spojenie hovädzí biftek je tiež veľký nezmysel, biftek si proste nemôžete dať z králika.

Pleonazmy sú tiež veľkým nešvárom u študentov, snažia sa robiť prívlastky k slovám rovnakého významu, aby ich práce nadobudli väčší počet slov. Vznikajú teda potom síce dlhšie texty, ale so štylistickými chybami. Preto si vždy dajme pozor na význam cudzieho slova, ktoré máme v úmysle v texte použiť.

Príklady:

Hlavný protagonista
Záverečné finále
Pôvodný originál
Manuálne zručný
Verejne deklarovať
Jedinečný unikát

Používanie pleonazmov je už notoricky známy jav. Počkať – „notoricky známy“ je tiež pleonazmus… ?

Rate this post
Send this to a friend