Rozbor umeleckých textov: Litotes

Litotes je gréckeho pôvodu a znamená v preklade jednoduchý. Je odvodené od slova litos = jednoduchý, prostý, malý alebo skromný. Zaraďujeme ho medzi trópy.

Čo je litotes?

Litotes bezpečne spoznáme podľa dvojitého záporu vo výpovedi. Po použití tohto dvojitého negovania zmierňujeme danú skutočnosť, alebo myslíme pravý opak. Preto je opakom litotesu práve hyperbola (nadsádzka).

Za pozornosť stojí skloňovanie tohto pojmu. Buď si vyberieme, že chceme skloňovať podľa rodu mužského, vzor dub, alebo si môžeme prácu uľahčiť a vybrať si rod stredný, kde nič skloňovať nebudeme, pretože v tomto rode je litotes nesklonný.

Príklady:

Nemôžem nesúhlasiť s tvojím návrhom.
Nie je to zlé.
Nedá sa nevšimnúť, že pribrala.
Nemôžem nepriznať, že som z tej záležitosti smutný.
Martín nepatrí medzi tých najnadanejších žiakov.
Pre istotu ešte raz:

LITOTES = zoslabenie významu
HYPERBOLA = zveličovanie skutočnosti (nadsádzka)

Rate this post
Send this to a friend