Rozbor umeleckých textov: Epizeuxa

Epizeuxa v minulosti potrápila nejedného študenta pri maturitnej skúške. V tomto článku sa na tento pojem pozrieme a ukážeme si, že nie je dôvod sa kvôli tomuto pojmu u akejkoľvek skúšky trápiť.

Čo je to epizeuxa?

Slovo epizeuxa pochádza z gréckeho epizeuxis, čo v preklade znamená pripojenie. Ide o opakovanie slov alebo slovného spojenia za sebou v jednom verši, vete alebo v ich tesnej blízkosti. Zjednodušene sa dá povedať, že táto básnická figúra používaná v klasickej rétorike je synonymom opakovania. Nemýľme si však tento pojem s aliteráciou!

Táto nepríliš používaná básnická figúra má za úlohu predovšetkým básnický text ozvláštniť a zvýrazniť opakované slovo. Cieľom je aj snaha o dosiahnutie čo najväčšej naliehavosti. Vedľa toho pomáha utvárať rytmus básne.

Príklady:

Sloboda, sloboda, slobodienka moja

J. Botto, Smrť Jánošíkova

Ten čas a zlý a neúprosný čas,
hniezdo pípajúcich vrások,
tak strašný, plesnivý, morový

čas, čas, čas, čas, čas, čas

vertikálny čas horizontálny.

R. Fabry, Čas – definícia intuitívna

Epizeuxa sa však nemusí objavovať len v umeleckých textoch, ale aj v bežnej reči.
Náš pes stále šteká, šteká a šteká.
Tečie voda, tečie.

Rate this post
Send this to a friend