Pravidlá pravopisu

Obtiažnosť
Typ cvičenia

Pravidlá písania veľkých a malých písmen

Nesprávne písanie veľkých písmen (kapitálok) patrí medzi časté problémy u mladších i starších ročníkov. Pravidlá určuje okrem významu slova aj slovný druh a jeho typ – všeobecné či vlastné podstatné mená, vzťahové prídavné mená, zámená slúžiace k osloveniu…

Pokračujte