PRAVIDLÁ – Čiarka pred spojkou a – áno alebo nie?

Aj vám učitelia v škole hovorili (či dokonca hovoria), že pred spojkou a nikdy nepíšeme čiarku? Prinášame vám článok, ktorý viac osvetlí túto problematiku.

V skutočnosti sa čiarka pred spojkou a píše vo viacerých prípadoch.

1. Pred výrazmi a preto, a tak, a teda, a predsa apod.

Obchod bol zatvorený, a tak som išiel domov.
Veľmi sa nesnažil, a predsa sa mu to podarilo.

2. Pred výrazom a to (nemyslíme spojenie spojky a ukazovacieho zámena).

Nedorazila, a to som jej to dvakrát pripomínala.
List dorazil až minulý týždeň, a to som ho posielala pred mesiacom.

3. Ak je za spojku a vložená vedľajšia veta.

Zvládneme to, a ak budú problémy, zavoláme ti.
Peter je dobrý chlap, a keď prídu problémy, vždy sa za mňa postaví.

4. Ak za vsunutou vedľajšou vetou nasleduje spojka a pripájajúca pokračovanie hlavnej vety či vetu nadradenú.

Kúpili sme všetko, čo bolo na zozname, a pár ďalších potravín.
Do sály vbehla rodina, na ktorú sa čakalo, a niekoľko ďalších oneskorencov.

3/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend