Pravidlá pravopisu

Obtiažnosť
Typ cvičenia

PRAVIDLÁ – Ako správne písať zátvorky

Nasledujúci článok vám ukáže, ako správne používať zátvorky. To sa môže hodiť predovšetkým v slohových prácach, ale aj v bežnej písomnej komunikácii. Najčastejšie sa používajú na oddelenie vetných či nevetných výrazov, ktoré sú do výpovedi voľne vložené.

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Používanie pomlčky a spojovníka

V takej pomlčke (–) väčšina z nás nevidí žiadnu veľkú vedu. Bez premýšľania ju používame, bez toho, aby sme si uvedomovali, že graficky používame spojovník (-), nie pomlčku. Vedeli ste, že na slovenskej klávesnici sa pomlčka ani nenachádza? A viete vôbec, kde použiť pomlčku a kde spojovník?

Pokračujte

PRAVIDLÁ – Pravopis písania čiarok

Čiarky sa používajú v jednoduchých i zložených vetách. Patria ku gramatickým javom, ktoré robia problémy nielen žiakom, ale mnohým Slovákom. Poďme si zrozumiteľne vysvetliť, kedy je ten správny čas napísať čiarku.

Pokračujte